Les Borges Blanques - Lleida
+ 34 626 89 74 12
- info@cosesdelmon.es -

Viatjar a l’Índia amb Medicaments

VIATGE A L'ÍNDIA

Viatjar a l’Índia amb Medicaments

Es recomanable el adquirir amb antelació els medicaments habituals i els específics pel viatge. Evidentment, es poden trobar la major part a les farmàcies, però cal pensar que pot faltar la medicació quan les botigues i les farmàcies estiguin tancades, o estant a molts quilòmetres de distància de la més propera.

 • Porteu sempre medicació suficient per a alguns dies més dels previstos, en previsió de retards en el viatge de tornada.
 • Els medicaments s’han de dur a l’equipatge de mà i no en les maletes que vagin a facturar.
 • Han d’anar sempre en els seus envasos originals, on estaran més ben protegits de la humitat i de la llum i han d’evitar els pastillers, ja que a diferència dels envasos originals, no porten el nom ni el prospecte dels medicaments que contenen.
 • Demaneu consell al seu farmacèutic, ja que aquest segurament li podrà facilitar els noms dels seus medicaments habituals al país de destinació perquè poden ser distints. El seu farmacèutic li pot ajudar a confeccionar una llista dels seus medicaments en la qual figuri també la seva denominació genèrica, en previsió de possibles pèrdues, robatoris o deterioraments.
 • Consulti amb el seu metge amb antelació abans de sortir de viatge.
 • D’aquesta manera, el seu metge tindrà temps per fer-li una revisió adequada, per ajustar-li les dosis dels seus medicaments, o fins i tot per canviar-li a una medicació que li resulti més còmoda.
 • Si escau, el seu metge també li facilitarà les recomanacions generals i li explicarà si ha de tenir alguna precaució especial, si és obligatori o recomanable que es vacuni  d’alguna malaltia i si ha de prendre medicaments diferents als seus habituals abans d’emprendre viatge.
 • Si vostè és diabètic i està en tractament amb insulina, el seu metge li orientarà sobre les pautes d’administració que ha d’adoptar davant d’un viatge que impliqui un canvi significatiu d’hora solar, ja que també implicarà un canvi en l’horari dels àpats.
 • Portar un informe mèdic li facilitarà aconseguir els seus medicaments a temps al país de destinació.
 • Aquest informe també pot resultar valuós per evitar problemes en les duanes o si fa turisme, ja que ajudarà a justificar la presència de medicaments en el seu equipatge i, si escau, de xeringues i agulles i també pot ser necessari si en algun moment requereix assistència sanitària al país de destinació i recomanable que aquest informe estigui redactat en anglès.
 • Si pateix vostè una malaltia que pugui requerir atenció urgent, ha de tenir la precaució de portar una còpia de l’informe mèdic en el seu equipatge de mà i una altra en el seu equipatge facturat, o bé deixar-li una còpia a algun acompanyant.
 • A part d’això, pot ser útil portar una nota amb el telèfon, el fax o l’adreça de correu electrònic d’un persona propera o del seu metge, en previsió que calgui comunicar-s’hi per conèixer els seus antecedents.
RSS
Instagram