Les Borges Blanques - Lleida
+ 34 626 89 74 12
- info@cosesdelmon.es -

Avís Legal

L’usuari és coneixedor de l’importància de llegir atentament aquestes advertències. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació completa dels termes i condicions presents en aquest avís legal.

RESPONSABILITAT

 • COSES DEL MON no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de l’informació mostrada a les pàgines d’Internet de www.cosesdelmon.es.
 • COSES DEL MON rebutja qualsevol responsabilitat que derivi de la mala utilització dels continguts de les seves pàgines i es reserva el dret d’actualitzar, eliminar-los, i de limitar o impedir l’accés quan ho consideri convenient.
 • COSES DEL MON no es responsabilitza dels possibles errors de seguretat que es poguessin ocasionar per utilitzar ordinadors infectats amb Virus informàtics. Tampoc es responsabilitza dels errors ocasionats per la utilització de navegadors amb versions no actualitzades.

ENLLAÇOS

 • COSES DEL MON no es fa responsable de l’informació que es mostra en pàgines web alienes connectades directament o indirectament per enllaços amb les pàgines de COSES DEL MON. La presència d’enllaços a les pàgines web de
  COSES DEL MON té la finalitat merament informativa i no suposa en cap cas invitació o recomanació d’aquests enllaços.

PROPIETAT

 • Aquesta pàgina web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, dissenys, sons, bases de dades, codis i qualsevol altre material, són propietat de
  COSES DEL MON o de tercers que li hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts.
 • Queda totalment prohibit distribuir, copiar, modificar o transmetre tant el contingut com el codi de les pàgines, llevat que es compti amb l’autorització expressa i per escrit de COSES DEL MON . La informació que es facilita en aquesta pàgina no pot ser objecte per part dels usuaris de venda o cessió, sota cap concepte, inclusivament la gratuïta.
 • L’usuari es compromet a utilitzar aquest servei sense realitzar activitats que puguin ser considerades il·lícites o il·legals.
 • COSES DEL MON no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del web i dels seus serveis. Quan sigui raonablement possible, s’advertirà prèviament de les interrupcions en el funcionament del web i dels serveis.
 • COSES DEL MON es reserva el dret de modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web, així com també l’oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

Condicions Generals de coses www.cosesdelmon.es

A continuació us expliquem quines són les nostres Condicions Generals.
Jose Ramon Mañero Secanell o Coses del Món, no és una empresa de viatge si no que es una proposta particular per compartir viatges de plaer. Coses del Món no et demanarà mai que introdueixis les dades bancaries o dades de targetes de dèbit / crèdit o qualsevol altra forma de pagament, tot el que es pugui aportar econòmicament pels viatges compartits es farà en les reunions presencials que tindran lloc a Lleida.

La proposta es la de COMPARTIR.

El participants al viatge compartit posaran el capital necessari per realitzar el viatge a saber:

 • La part que els pertoqui en dividir les despeses totals entre el nombre de participants.
 • El preus que es puguin trobar a la web son una estimació segons la experiència del
  Sr. Jose Ramon Mañero Secanell i les condicions que es donin en el moment de pactar per part dels integrants del grup al Viatge Compartit. Aquest preu / despesa total pot variar en funció del que es pacti entre tots els integrants.
 • Les despeses totals seran aquelles que incloguin tot el es pacti en les reunions presencials o mitjançant algun mitja electrònic.
 • Les despeses totals inclouran la part proporcional del viatge compartit tant del guia contractat en el lloc d’origen del viatge, com la part del Sr. Jose Ramon Mañero Secanell en concepte d’intercanvi de favors.
 • El Sr. Jose Ramon Mañero Secanell prepararà tot el viatge compartit a canvi del favor de que el grup es divideixi la seva despesa.
 • Tots els membres del grup al Viatge Compartit entenen, que la part de l’aportació econòmica que el grup fa en concepte d’intercanvi al Sr. Jose Ramon Mañero Secanell no es un servei fracturable i per tant no es un servei professional.
 • Tots el membres del grup al Viatge Compartit estan d’acord en que el favor que realitza el Sr. Jose Ramon Mañero Secanell de preparar / organitzar i guiar el Viatge Compartit es sense ànim de lucre per tant no hi haurà factura dels diners que aporten al total de les despeses.
 • Tots el membres del grup al Viatge Compartit estan d’acord en que el favor que realitza el Sr. Jose Ramon Mañero Secanell de preparar el Viatge Compartit es realitza sota relació d’amistat o sigui que es la relació que dos amics tenen en fer-se un favor mutu i en cas cas no es aplicable la relació de Client – Empresa per tant no es aplicable una responsabilitat civil per part del Sr. Jose Ramon Mañero Secanell
 • Tots el membres del grup al Viatge Compartit estan d’acord en que la preparació del Viatge Compartit que inclou: pagar els vols de anar i tornar, els hotels, desplaçaments, assegurança, visats,… i tot allò que es pacti i que realitza el Sr. Jose Ramon Mañero Secanell no es de forma comercial i per tant sota la seva responsabilitat i el seu criteri cedeixen l’organització del viatge i la gestió dels diners del grup al Sr. Jose Ramon Mañero Secanell eximir-lo de tota responsabilitat jurídica, civil , penal… o altra per que s’entén que la persona que s’ajunta al grup de Viatge Compartit esta d’acord en que el Sr. Jose Ramon Mañero Secanell tot el que faci ho farà de bona voluntat i el millor que sap.
 • El Sr. Jose Ramon Mañero Secanell no pot retornar el diners de les persones que hagin fet l’aportació al grup ja que aquestos han estat gastats per a contractar el serveis necessaris per poder realitzar el viatge. Depenent del moment que succeeixi la baixa pels motius que siguin, tant si son justificats com si no ho son per part del membre del grup al Viatge compartit, es podrà mirar entre tots el membres quins diner es poden retornar. En cap cas, cap membre pot reclamar la seva part per que en cara que les despeses les haguí gestionat el Sr. Jose Ramon Mañero Secanell ell no disposarà dels diners ja que aquestos diners els ha gastat en nom de cadascun dels integrants del grup, per tant es com si ell mateix/a ho hagués fet.
 • Per tal de tenir assegurats els diners que entrega per baixa del viatge compartit, el integrant que així ho vulgui, caldrà que contracti una assegurança de cancel·lació individual a una empresa especialitzada.
 • Dins la proposta de Viatge Compartit el Sr. Jose Ramon Mañero Secanell te previst i contractarà una assegurança mèdica bàsica. Les condicions de aquesta assegurança es poden trobar en la web i es facilitarà una còpia nominativa per a cada un dels integrants del grup al Viatge Compartit.
 • Per tal de poder fer totes les preparacions el Sr. Jose Ramon Mañero Secanell demanarà a tots els integrants del grup fotocòpies dels seus passaports, dni i fotografies de carnet. Fins i tot els participant al Viatge Compartit podran facilitar altres dades personals per poder realitzar tasques de contractació o gestió administrativa.
 • Per tant en el moment d’entregar tot el material i diners, cadascun dels integrants del grup acceptarà tot el que aquí esta escrit i per deixar-hi constància signaran sota el full (una còpia del aquí escrit) que prèviament se’ls haurà entregat.
RSS
Instagram